کسب درآمد اینترنتی

تحلیل کیفی

2 استادیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

تحلیل کیفی

در سالهای اخیر موضوع انتخاب رشته برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم به دغدغه اصلی خانواده‌ها، نظام آموزش‌وپرورش و دانش‌آموزان تبدیل شده است. از این‌رو هدف اصلی این پژوهش، شناسایی دلایل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانش‌آموزان است. ملاحظات نظری پژوهش بر اساس دیدگاه‌ جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران تعلیم و تربیت تدوین شده است. این پژوهش به روش کیفی و رویکرد گراندد تئوری بوده است. روش نمونه‌گیری هدفمند و با راهبرد نمونه‌گیری نظری انجام شده و روش گرد‌آوری داده‌ها نیز مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بوده که با 25 نفر از متخصصان انتخاب رشته و حوزه تعلیم و تربیت استان ایلام صورت گرفته ‌است. یافته‌ها متشکل از 49 کد مفهومی و ده مقوله اصلی شامل ترجیحات شغلی، علائق آموزشی، الگوپذیری از گروههای مرجع، هدایت تحصیلی، فشار والدین، استطاعت مالی، پنداشت از توانمندی شخصی، آینده‌نگری آموزشی، ارتقای سرمایه فرهنگی و عقبه فرهنگی است که پدیده اصلی پژوهش با توجه به مقولات شکل‌گرفته «پنداشت از انتخاب رشته به‌مثابه آفریننده سرمایه» نام‌گذاری شده ‌است. افراد از طریق جریان جامعه‌پذیری؛ باورها، ارزشها، هنجارها و مهارتهای زندگی و شغلی را در وجود خود درونی می‌سازند و هویتی متمایز در زندگی اجتماعی برای خویش رقم می‌زنند که نقش آموزش‌وپرورش در میان عاملان جامعه‌پذیری برجسته است. چون انتخاب رشته و تحصیل برای فرد نوعی سرمایه تلقی می­شود و با زندگی و هستی فرد سروکار دارد، بنابراین انتخاب رشته مناسب و ادامه تحصیل برای دانش‌آموزان مانند سرمایه‌ای است که در همه برهه‌های زندگی سبب تعالی و شکوفایی آنها می‌شود.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Niyaazi, Ph.D. M, Soleymaannejaad, Ph.D. M. Experts’ Opinion on Factors Affecting the Selection of Field of Study by High School Students . QJOE. 2021; 36 (4) :105-126
URL: http://qjoe.ir/article-1-2712-fa.html

نیازی محسن، سلیمان نژاد محمد. تحلیل کیفی تحلیل کیفی دلایل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه با رویکرد گراندد تئوری. فصلنامه علمی - پژوهشی تعلیم و تربیت. 1399; 36 (4) :126-105

ارائه الگوی تحلیل کیفی تعاملی ریسک‌های زنجیره تأمین پایدار فناوری اطلاعات در شرکت‌های دانش‌بنیان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان.

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان.

3 عضو هیئت علمی گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان.

چکیده

یکی از مهم‌ترین رویکردهای راهبردی رقابت، کسب پایداری در مدیریت زنجیره تأمین فناوری اطلاعات برای ایجاد توازن اطلاعات در تحلیل کیفی میان تصمیم‌گیرندگان می‌باشد که می‌تواند در قالب ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و غیره بازتاب یابد. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تحلیلِ کیفی تعاملی ریسک‌های زنجیره تأمین پایدارِ فناوری اطلاعات در شرکت‌های دانش‌بنیان است. براساس روش‌شناسی پژوهش ترکیبی، ابتدا برای شناسایی مؤلفه‌ها و گزاره‌های ریسک‌های زنجیره تأمین پایدارِ فناوریِ اطلاعات از تحلیل فراترکیب و دلفی استفاده شد که مشارکت‌کنندگان این بخش ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان در سطح دانشگاهی بودند. سپس در بخش کمّی از تحلیل بازنمایی سیستمی استفاده شد که در این بخش نیز ۲۰ نفر از متخصصان فناوری اطلاعات در شرکت‌های دانش‌بنیان مشارکت داشتند. مبتنی بر یافته‌های پژوهش، سه مؤلفه اصلی و ۲۸ گزاره اولیه تائید شد که پس از تحلیل دلفی با­هدف رسیدن به ­حدّ کفایت نظری تعداد ۲۱ گزاره‌ نهایی شد. در­ادامه نیز تحلیل روابط بین پیوندها و تأثیرگذاری سیستمی با گزاره‌های تأییدشده صورت پذیرفت و براین‌اساس محرک‌ ترین گزاره‌ها و پیامدهای مربوط به هریک­ از ریسک‌های زنجیره تأمین پایدار فناوری اطلاعات تحلیل کیفی در شرکت‌های دانش‌بنیان مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

  • ریسک زنجیره تأمین پایدار
  • توسعه فناوری اطلاعات
  • شرکت‌های دانش‌بنیان
  • تحلیل کیفی تعاملی
  • تحلیل بازنمایی سیستمی

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing an Interactive/Qualitative Analysis Model for Sustainable Information Technology Supply Chain Risks in Knowledge-Based Companies

نویسندگان [English]

  • Peyman Gholizadeh 1
  • Saber Molaalizadeh 2
  • Allahkaram Salehi 3

1 PhD Student of Industrial Management, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran.

2 Faculty Member, Department of Industrial Engineering, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran.

3 Faculty Member, Department of Accounting, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran.

One of the most important strategic competition approaches is to achieve stability in IT supply chain management, which creates information balance among decision-makers and further reflects in various dimensions such as economic, social, environmental, etc. The purpose of this study is to provide an interactive qualitative analysis (IQA) model of sustainable IT supply chain risks in knowledge-based firms. Based on the mixed research methodology, first, meta-synthesis and Delphi analysis were used to identify the components and risk propositions of the sustainable information technology supply chain. The participants in this section were 15 specialists and experts from academia. Then, in the quantitative phase, system representation analysis was used, in which 20 IT specialists in knowledge-based companies participated. Based on the research findings, three main components and 28 initial propositions were confirmed. After تحلیل کیفی Delphi analysis, 21 final propositions were finalized to achieve theoretical adequacy. Then, the relationship between links and system effectiveness among the validated propositions was analyzed, and accordingly, the most motivating propositions and consequences related to each of the risks of sustainable IT supply chain in knowledge-based companies were identified.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا