مبانی تحلیل فنی

تحلیل کیفی

روش شناسی تحلیل کیفی تعاملی(IQA) ابزاری روشی در مطالعات فرهنگی

این مقاله به معرفی تکنیک روش شناختی «تحلیل کیفی تعاملی» برای مطالعه ی تعلیلی معنا در جامعه ی تحت مطالعه می پردازد. نابسندگی تحقیقات کمی و شناخت سطحی حاصل از تبیین های اثبات گرایانه، منجر به این امر شده است که طیف برجسته تحلیل کیفی ای از محققان اجتماعی، مطالعات کمی را تنها در نقش مکملی برای تحقیقات کیفی و جزئی نگر برشمارند. این مقاله به تشریح عملیاتی روش تحلیل کیفی تعاملی می پردازد تا گامی را در مسیر انباشت دانش در سنت مطالعات کیفی بردارد.
«IQA» تحلیل کیفی که ریشه در نظریه ی زمینه ای و برساخت نظریه ای برآمده از داده ها، خاص هر میدان تحقیق دارد، با استفاده از ابزار گرافیکی و نموداری ارائه نتایج، می تواند ضمن پرداختی ژرفانگر به موضوعات میدان های اجتماعی، به ترسیم شمایی هولوگرافیک از آن نیز بپردازد. این تکنیک روش شناختی با به کمینه رساندن نقش محقق در مفصل بندی داده ها و ارائه ی نتایج و پررنگ کردن نقش مشارکت کنندگان به عنوان نمونه های مطالعاتی، داعیه ی ارائه ی نتایجی تعلیلی بر مبنای نظرات جامعه ی تحت مطالعه دارد و سوگیری در تحقیق کیفی را به حداقل ممکن می رساند.

روش شناسی ، مطالعات فرهنگی ، تحلیل کیفی تعاملی ، IQA

برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

تحلیل کیفی منابع هویتی مردمان اورامی‌

منطقه قومی‌ـ‌فرهنگی اورامان با ترکیب چندگانه و پیچیده‌ای از منابع هویتی روبه‌رو است که شناخت آن به بررسی عمیق و بسترمندی نیاز دارد. این تحلیل کیفی مقاله تلاش می‌کند با رویکرد کیفی به بررسی منابع هویتی مردم اورامی‌زبان بپردازد. داده‌های این پژوهش، از طریق مصاحبه‌های نیمه‌‌ساختاریافته با 33 صاحب‌نظر و افراد آگاه کلیدی اورامی که با حداکثر تنوع انتخاب شده‌اند، گردآوری شد. تحلیل داده‌ها با دو نرم‌افزار مکس‌کیو‌دی‌ای و انویوو مبتنی‌بر تحلیل محتوای کیفی قراردادی پیشنهادی گرنهایم و لاندمن انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که منابع هویتی در منطقه اورامان، متشکل از چهار درون‌مایه «هویت قومی اورامی‌ـ‌کردی»، «هویت ملی ایرانی»، «هویت دینی» و «هویت مدرن» است‌. مقوله‌های هویت قومی اورامی‌ـ‌کردی شامل زبان و ادبیات اورامی، نمادهای اورامی، تعلق خاطر و افتخار به اورامی بودن، حفظ و دفاع از منابع و منافع اورامی، موسیقی و آواز، و تأکید بر یکپارچگی اجتماعی مناطق مختلف به‌عنوان قوم کرد است. مقوله‌های هویت ملی ایرانی دربردارندۀ حضور زبان و ادبیات فارسی در زندگی روزمره، موسیقی و آواز، آیین‌ها و ارزش‌های ایرانی، و وفاداری ملی ایرانی است؛ مقوله‌های هویت دینی شامل اعتقادات، مناسک، تصوف و عرفان قادریه و نقشبندیه، جایگاه دین در حوزه عمومی، مدارا و تساهل، و احیاگرایی‌ـ‌بنیادگرایی است و مقوله‌های هویت مدرن نیز دربردارندۀ به‌چالش کشیدن باورهای پیشینیان، تفکر، نقد و آگاهی‌بخشی، انسان‌گرایی و گرایش به مدرنیسم، جهان‌وطنی و مصرف است. درنهایت، برمبنای یافته‌ها، الگوی منابع هویتی مردم اورامی بازشناسی و ارائه شده است.

تحلیل کیفی ارزش ادراک شده تماشاگران: مطالعه موردی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

چکیده
اهمیّت ارزش ادراک شده در آثار متعدّد علمی و پژوهشی بازاریابی در طول سال‌های اخیر مورد توجّه قرار گرفته است. بر همین اساس مطالعات نشان می‌دهند مفهوم ارزش ادراک شده می‌تواند در روشن ساختن تصمیمات رفتاری مصرف‌کنندگان از جمله تماشاگران فوتبال مثمرثمر باشد. بنابراین در این مطالعه به شناسایی مؤلفه های اصلی ارزش ادراک شده تماشاگران فوتبال ایران پرداخته شد. روش این تحقیق کیفی بود که تا حد رسیدن به اشباع نظری تحلیل کیفی از طریق مصاحبه با اساتید مدیریت بازاریابی ورزشی، مدیریت عمومی، مدیران اجرایی فوتبال کشور و تعدادی از تماشاگران انجام شد (31=n). همچنین از تکنیک سه سویه سازی به منظور بالا بردن اعتبار یافته ها استفاده شده است. نتایج شامل 213 کد باز است که در قالب 11 عامل مؤثر مؤلفه های اصلی ارزش ادراک شده تماشاگران فوتبال ایران دسته بندی شد. مؤلفه های اصلی ارزش ادراک شده شامل منافع و هزینه ها است. مؤلفه منافع شامل : منافع ناشی از محصول، منافع ناشی از خدمات، منافع شخصی، منافع تحلیل کیفی ناشی از برند، منافع روانی و منافع اجتماعی و مؤلفه هزینه ها: شامل هزینه های مالی، هزینه های زمانی، هزینه های فیزیکی، هزینه های روانی و هزینه های اجتماعی می باشد. با توجه به اهمیت تماشاگران برای فوتبال کشور، سازمان های متولی فوتبال می توانند بر روی این مؤلفه ها برنامه ریزی کنند تا به پیامدهای مثبت ارزش ادراک شده تماشاگران نظیر افزایش وفاداری و رونق فوتبال کشور دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  • بازاریابی و گردشگری ورزشی

عنوان مقاله [English]

Qualitative Analysis of Spectators 's Perceived Value: A Case Study of Iran Football Premier League Spectators

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Sameie 1
  • Alireza Elahi 2
  • mostafa afshari 3

1 PhD Student in Sports Management, Physical Education Research Institute, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Sports Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Sports Management, Institute of Physical Education, تحلیل کیفی Tehran, Iran

چکیده [English]

Qualitative Analysis of Spectators 's Perceived Value: A Case Study of Iran Football Premier League Spectators
Abstract:
the importance of perceived value in the various scientific and scholarly works of marketing has تحلیل کیفی been considered in recent years. therefore, studies show that perceived value of perceived value can be effective in clarifying consumers' behavioral decisions, including football spectators. the aim of this study was to identify the main components of the perceived value of the iranian football spectators. The methodology of this research was qualitative to reach the level of theoretical saturation through interviews with the professors of sport marketing management, public administration, football executives and a number of spectators ( n=31 ). also three - way coupling technique is used to validate the validity of the findings. the results consist of 213 open codes, which were categorized in 11 effective factors of تحلیل کیفی perceived value of perceived value of the iranian football spectators. the main components of perceived value include benefits and costs. The benefits include: product benefits, services benefits, personal benefits, image benefits, psychological benefits and social benefits and costs: including monetary costs, time costs, energy costs, psychological costs and social costs. according to the importance of spectators for the country 's football, football responsible organizations can plan on these components to achieve positive outcomes of perceived value of spectators, such as increasing the loyalty and prosperity of the country.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا