تجارت فارکس

الگوهای برگشتی در بازار بورس

الگوی نافذ یا رسوخگر

گام به گام تحلیل تکنیکال

مجید حصاری
الگوهای برگشتی
قسمت هشتم- بدیهی است روندهایی که در بازار شکل می‌گیرند تا ابد ادامه نخواهند نداشت و در یک محدوده قیمتی تغییر مسیر خواهند داد، اما قبل از این که قیمت بخواهد تغییر روند بدهد یعنی روند صعودی به روند نزولی و روند نزولی به روند صعودی تبدیل شود، اشکال و الگوهای خاصی در چارت و نمودار قیمت شکل می‌گیرد که به‌عنوان اخطار برگشت به حساب می‌آیند. این الگوها را الگوهای برگشتی می‌گویند. همواره انتظار می‌رود روندها با یکی از این الگوها به کار خود خاتمه دهند. در ادامه به معرفی و بررسی این الگوها می‌پردازیم.

مجید حصاری
الگوهای برگشتی
قسمت هشتم- بدیهی است روندهایی که در بازار شکل می‌گیرند تا ابد ادامه نخواهند نداشت و در یک محدوده قیمتی تغییر مسیر خواهند داد، اما قبل از این که قیمت بخواهد تغییر روند بدهد یعنی روند صعودی به روند نزولی و روند نزولی به روند صعودی تبدیل شود، اشکال و الگوهای خاصی در چارت و نمودار قیمت شکل می‌گیرد که به‌عنوان اخطار برگشت به حساب می‌آیند. این الگوها را الگوهای برگشتی می‌گویند. همواره انتظار می‌رود روندها با یکی از این الگوها به کار خود خاتمه دهند. در ادامه به معرفی و بررسی این الگوها می‌پردازیم.

۱- سروشانه: بهترین، مهم‌ترین و مشهورترین الگوی برگشتی الگوی سروشانه است. در انتهای روندها گاهی شکلی به صورت زیر ظاهر می‌شود که ماژور c بالاتر از ماژور AوE قرار می‌گیرند (معمولا EوA در یک راستا قرار دارند). به این فرم شکل گرفتن قیمت الگوی سروشانه سقف گفته می‌شود. الگو زمانی تکمیل می‌شود که خط الگوهای برگشتی در بازار بورس گردن شکسته شود. چنانچه برعکس این الگو در یک روند نزولی شکل بگیرد الگوی سروشانه معکوس یا سر و شانه کف نامیده می‌شود و نشانه‌ای از اتمام روند نزولی است.

در الگوی سر و شانه بعد از شکسته شدن خط گردن، هدف به اندازه فاصله سر تا خط گردن از محل شکسته شدن الگوهای برگشتی در بازار بورس است. در شکل زیر نمودار سهام شرکت صندوق بازنشستگی کشوری با نماد و صندوق نمایش داده شده است که قیمت در انتهای یک روند نزولی یک الگوی سروشانه معکوس شکل داده انتظار می‌رود قیمت حداقل به اندازه ارتفاع سر تا خط گردن رشد کند.

در شکل زیر نمودار سهام شرکت آتیه دماوند با نماد وآتی نمایش داده شده است که قیمت بعد از تشکیل الگوی سرو شانه یک نزول ۵۰ درصدی را تجربه کرده است.

تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده عبارتند از شکل هایی که پس از کامل شدن آنها روی چارت انتظار ادامه روند را بیشتر می توان داشت.

الگوی سر و شانه مهم ترین و پرکاربردترین الگوی برگشتی است و سایر الگوهای برگشتی حالت خاصی از این الگو هستند. این الگو دو نوع است سر و شانه سقف و سر و شانه کف.

نظریه الگوی قیمت ها بر این فرض استوار است که گذشته تکرار می شود. الگوها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: الگوهای بازگشتی و الگوهای تمدیدی یا ادامه دهنده.

فیلتر الگوهای برگشتی

الگو های برگشتی یا بازگشتی که از چند کندل در انتهای روند نزولی تشکیل می شوند این الگو ها از نوع برگشتی هستند و با مشاهده آنها می توانیم به تغیر روند قیمت خوشبین باشیم و آن را پیش بینی کنیم.

در این نوشته به بررسی الگوهای برگشتی یا بازگشتی می پردازیم و سهم هایی که در جریان معاملات آنها الگو های برگشتی را تشکیل داده اند به وسیله فیلتر نویسی الگوهای برگشتی آنها را پیدا می کنیم.

الگوی پوشای صعودی | الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشا از دو کندل منفی و مثبت تشکیل می شود؛ کندل اول یک کندل منفی و کندل دوم یک کندل مثبت که تمامی بدنه کندل اول را در بر می گیرد.

زمانی که این الگو تشکیل می شود که هم از نظر قیمتی و هم از نظر شکل و اندازه کندل دوم کندل اول را به طور کامل در خود پوشش می دهد و در روند منفی کاملا برعکس آن است این الگو هم در حمایت ها (کف قیمت) و هم در مقاومت ها (سقف قیمت) تشکیل می شود.

الگوی پوشا صعودی و پوشا نزولی

فیلتر الگوی پوشای صعودی :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد الگوهای برگشتی در بازار بورس الگوهای برگشتی در بازار بورس که در آخرین روز معاملاتی دو کندل آخر الگوهای برگشتی در بازار بورس آن سهم پوشای صعودی تشکیل داده اند.

فیلتر الگوی پوشای صعودی دو روز گذشته :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در دو روز گذشته معاملاتی دو کندل آخر آن سهم پوشای صعودی تشکیل داده اند.

فیلتر الگوی پوشای نزولی :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در آخرین روز معاملاتی دو کندل آخر آن سهم پوشای نزولی تشکیل داده اند.

فیلتر الگوی پوشای نزولی دو روز گذشته :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در دو روز گذشته معاملاتی دو کندل آخر آن سهم پوشای نزولی تشکیل داده اند.

الگوی نفوذی | الگوی نافذ

الگوی نفوذی یا الگوی نافذ معمولا در کف قیمتی تشکیل می شود و از الگو های بازگشتی به حساب می آید ولی قدرتمند نیست که از الگوهای برگشتی در بازار بورس ترکیب یک کندل منفی و یک کندل مثبت در انتهای روند نزولی تشکیل می شود دو کندل بعدی آن در بازار های یک طرفه می تواند این الگو را تائید و یا رد کد.

الگوی نافذ یا رسوخگر

فیلتر الگوی نفوذی :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در آخرین روز معاملاتی دو کندل آخر آن سهم الگوی نفوذی تشکیل داده اند.

فیلتر الگوی نفوذی :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در دو روز معاملاتی گذشته دو کندل آخر آن سهم الگوی نفوذی تشکیل داده اند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا